"stop look" — Słownik kolokacji angielskich

stop look kolokacja
Popularniejsza odmiana: stop looking
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spojrzenie zatrzymania
  1. stop czasownik + look czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She was simply going to have to stop looking at him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo