"look" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

look czasownik

look + rzeczownik
Kolokacji: 22
film to look out • look down one's nose • chance to look • head to look • place to look • ...
czasownik + look
Kolokacji: 125
start looking • stand looking • keep looking • stop looking • avoid looking • begin looking • sit looking • go looking • come looking • ...
look + przyimek
Kolokacji: 113
look at • look for • look up • look out • look down • look around • look upon • look beyond • look past • look back • look off • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 96
2. look for = poszukaj look for
4. look up = patrzeć w górę look up
5. look out = uważać, rozglądać się, być ostrożnym look out
6. look down = patrzeć w dół look down
7. look around = rozglądać się look around
8. look upon = patrzeć na look upon
9. look toward = patrzeć w kierunku look toward
10. look beyond = popatrz dalej look beyond
11. look past = przeoczyć, nie zwrócić uwagi look past
12. look towards = patrzeć w kierunku look towards
  • At one point, they turned and looked back towards the car park.
  • The two girls had turned and were looking towards the door into the house.
  • She'd heard her name being called and was looking back towards him.
  • Then he looked towards the second couple, and asked them how they had done with the test.
  • Let us move on from here and look towards the future.
  • She didn't even look towards me as I went out.
  • She looked towards the door that led into the common room.
  • A few looked towards him, saw his eyes, then turned away.
  • Many looked towards America for a better life during this time.
  • Every one had stopped talking and was looking towards them.
13. look back = oglądać się za siebie look back
14. look off = wprowadzić w błąd przeciwnika look off
(6) to, with, on, out, from, ...
Kolokacji: 14
look + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 1131
look forward • look closely • look away • look ahead • look tired • look surprised • look straight • look directly • look carefully • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.