"look at going" — Słownik kolokacji angielskich

look at going kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrz na pójście
  1. go czasownik + look czasownik
    Luźna kolokacja

    I have been looking at going for 2 years now and will be there soon.

    Podobne kolokacje: