"continue look" — Słownik kolokacji angielskich

continue look kolokacja
Popularniejsza odmiana: continue looking
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontynuuj spojrzenie
  1. continue czasownik + look czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We plan to continue looking into this issue in the coming days and weeks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo