"looked out" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "looked out" po angielsku — Słownik polsko-angielski

phrasal verb
 1. uważać, rozglądać się, być ostrożnym
  You should look out, it's a dangerous neighbourhood. (Powinieneś być ostrożny, to jest niebezpieczna dzielnica.)
  Look out. I think somebody is hiding in the dark. (Uważaj. Myślę, że ktoś się chowa w ciemności.)
 2. wyglądać (np. przez okno)
  Look out the window, your father arrived. (Wyjrzyj przez okno, twój ojciec przyjechał.)
  Be careful when you look out on the street. (Bądź ostrożny, kiedy wyglądasz na ulicę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. wyszukiwać coś, odszukiwać coś
  I will look that picture out! (Odszukam tamto zdjęcie!)

"looked out" — Słownik kolokacji angielskich

looked out kolokacja
Popularniejsza odmiana: look out
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uważać
 1. look czasownik + out przyimek
  Bardzo luźna kolokacja

  He just looks out from a photograph with big eyes and a serious face.

  Podobne kolokacje: