"go to look" — Słownik kolokacji angielskich

go to look kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): idź do patrzeć
  1. go czasownik + look czasownik
    Zwykła kolokacja

    He comes in and is going to look at everybody.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo