"stop to look" — Słownik kolokacji angielskich

stop to look kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatrzymaj się by patrzeć
  1. stop czasownik + look czasownik
    Zwykła kolokacja

    She walked toward the girl, and then stopped to look back.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo