"quit looking" — Słownik kolokacji angielskich

quit looking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzuć patrzenie
  1. quit czasownik + look czasownik
    Luźna kolokacja

    You're only old when they quit looking at you.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo