"gone to look" — Słownik kolokacji angielskich

gone to look kolokacja
Popularniejsza odmiana: go to look
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójść patrzeć
  1. go czasownik + look czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He comes in and is going to look at everybody.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo