"go looking" — Słownik kolokacji angielskich

go looking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź patrzeć
  1. go czasownik + look czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Are you going to go out and look for another job?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo