"begin to look" — Słownik kolokacji angielskich

begin to look kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij patrzeć
  1. begin czasownik + look czasownik
    Zwykła kolokacja

    They began to look for a new place to buy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo