"stop looking" — Słownik kolokacji angielskich

stop looking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przestań patrzeć
  1. stop czasownik + look czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    She was simply going to have to stop looking at him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo