"looked at" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "looked at" po angielsku — Słownik polsko-angielski

phrasal verb
 1. patrzeć na coś, przyglądać się czemuś, spojrzeć na coś
  Why are you looking at me like that? (Czemu tak na mnie patrzysz?)
  Look at that girl - this is my sister. (Spójrz na tę dziewczynę - to moja siostra.)
 2. przeglądać coś, szybko coś czytać (np. gazetę)
  Can I look at your newspaper? (Czy mogę przejrzeć twoją gazetę?)
 3. analizować coś, przyglądać się czemuś
  Look at the picture and describe it. (Przyjrzyj się obrazkowi i go opisz.)
  Boss, look at this photograph. This must be the killer. (Szefie, przyjrzyj się temu zdjęciu. To musi być zabójca.)
  link synonim: explore

"looked at" — Słownik kolokacji angielskich

looked at kolokacja
Popularniejsza odmiana: look at
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrzeć
 1. look czasownik + at przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  He has also looked at data going back to the 1960's.

  Podobne kolokacje: