"looked at" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "looked at" po angielsku

phrasal verb
 1. patrzeć na coś, przyglądać się czemuś, spojrzeć na coś
  Why are you looking at me like that? (Czemu tak na mnie patrzysz?)
  Look at that girl - this is my sister. (Spójrz na tę dziewczynę - to moja siostra.)
 2. przeglądać coś, szybko coś czytać (np. gazetę)
  Can I look at your newspaper? (Czy mogę przejrzeć twoją gazetę?)
 3. analizować coś, przyglądać się czemuś
  Look at the picture and describe it. (Przyjrzyj się obrazkowi i go opisz.)
  Boss, look at this photograph. This must be the killer. (Szefie, przyjrzyj się temu zdjęciu. To musi być zabójca.)
  link synonim: explore

"looked at" — Słownik kolokacji angielskich

looked at kolokacja
Popularniejsza odmiana: look at
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrzeć
 1. look czasownik + at przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  He has also looked at data going back to the 1960's.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo