"continue to look" — Słownik kolokacji angielskich

continue to look kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontynuuj patrzenie
  1. continue czasownik + look czasownik
    Zwykła kolokacja

    He could not continue to look her in the face.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo