"looked beyond" — Słownik kolokacji angielskich

looked beyond kolokacja
Popularniejsza odmiana: look beyond
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjść dalej
  1. look czasownik + beyond przyimek
    Luźna kolokacja

    Why should I look beyond the years of my own life?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo