"look to working" — Słownik kolokacji angielskich

look to working kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spodziewaj się pracowania
  1. work czasownik + look czasownik
    Zwykła kolokacja

    "The president looks forward to working with Congress on those areas."

    Podobne kolokacje: