"stopped looking" — Słownik kolokacji angielskich

stopped looking kolokacja
Popularniejsza odmiana: stop looking
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrzenie spowodowano przerwę
  1. stop czasownik + look czasownik
    Zwykła kolokacja

    She was simply going to have to stop looking at him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo