"look" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

look czasownik

look + rzeczownik
Kolokacji: 22
film to look out • look down one's nose • chance to look • head to look • place to look • ...
czasownik + look
Kolokacji: 125
start looking • stand looking • keep looking • stop looking • avoid looking • begin looking • sit looking • go looking • come looking • ...
look + przyimek
Kolokacji: 113
look at • look for • look up • look out • look down • look around • look upon • look beyond • look past • look back • look off • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 96
2. look for = poszukaj look for
4. look up = patrzeć w górę look up
5. look out = uważać, rozglądać się, być ostrożnym look out
6. look down = patrzeć w dół look down
7. look around = rozglądać się look around
  • She quickly looked around her, then set the book down on the table.
  • I looked once more around the living room of the house, ready to leave now.
  • I sat down near the fire and looked around me.
  • She read for a while, then sat looking around her.
  • He looked around the table and knew he'd not see some of them again.
  • He looked around him, but still no one said anything.
  • Then she looked around the room for the next question.
  • He seemed to be looking around the court to see if anyone had come to meet him.
  • She turned away and looked around the room for the first time.
  • I'll know better in the morning when I can look around the area.
8. look upon = patrzeć na look upon
9. look toward = patrzeć w kierunku look toward
10. look beyond = popatrz dalej look beyond
11. look past = przeoczyć, nie zwrócić uwagi look past
12. look towards = patrzeć w kierunku look towards
13. look back = oglądać się za siebie look back
14. look off = wprowadzić w błąd przeciwnika look off
(6) to, with, on, out, from, ...
Kolokacji: 14
look + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 1131
look forward • look closely • look away • look ahead • look tired • look surprised • look straight • look directly • look carefully • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.