"looked around" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "looked around" po angielsku

phrasal verb
 1. rozglądać się
  This place is amazing, look around! (To miejsce jest niesamowite, rozejrzyj się!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. orientować się w czymś
  Can you look around the prices of computer games? (Czy możesz zorientować się w cenach gier komputerowych?)
  I'm conducting an experiment and I have to look round people's reaction to stress. (Przeprowadzam eksperyment i muszę zorientować się w reakcjach ludzi na stres.)

Powiązane zwroty — "looked around"

phrasal verb
czasownik
idiom

"looked around" — Słownik kolokacji angielskich

looked around kolokacja
Popularniejsza odmiana: look around
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozejrzeć się
 1. look czasownik + around przyimek
  Luźna kolokacja

  She quickly looked around her, then set the book down on the table.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo