"look" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

look czasownik

look + rzeczownik
Kolokacji: 22
film to look out • look down one's nose • chance to look • head to look • place to look • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) film, turn
Kolokacji: 2
1. film to look out = film uważać film to look out
2. turn to look = odwróć się by patrzeć turn to look
  • It was the young lady's turn to look puzzled now.
  • Bobby Joe said when it was his turn to look.
  • Now it was his turn to look at her strangely.
  • A noise made her turn to look at the door.
  • Now it was their turn to look at her astonished.
  • And now it was the visitor's turn to look surprised.
  • Nor did she mind being called upon in her turn to look after someone else's pet.
  • Something in the machine's voice made her turn to look at it.
  • Now it was my turn to look sad and hurt.
  • Now it was his turn to look away, into the sunset, for a moment.
(3) chance, opportunity
Kolokacji: 2
(5) way, need, thing, Grace
Kolokacji: 4
(6) time, window
Kolokacji: 2
czasownik + look
Kolokacji: 125
start looking • stand looking • keep looking • stop looking • avoid looking • begin looking • sit looking • go looking • come looking • ...
look + przyimek
Kolokacji: 113
look at • look for • look up • look out • look down • look around • look upon • look beyond • look past • look back • look off • ...
look + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 1131
look forward • look closely • look away • look ahead • look tired • look surprised • look straight • look directly • look carefully • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.