"look upon" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "look upon" po angielsku

phrasal verb
  1. widzieć kogoś, postrzegać kogoś
    We're not related, but I've always looked on him as my brother. (Nie jesteśmy spokrewnieni, ale zawsze patrzyłem na niego jak na swojego brata.)

Powiązane zwroty — "look upon"

phrasal verb
przysłowie

"look upon" — Słownik kolokacji angielskich

look upon kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrzeć na
  1. look czasownik + upon przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    They had always looked upon them as a very united couple.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo