"begin look" — Słownik kolokacji angielskich

begin look kolokacja
Popularniejsza odmiana: begin looking
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij spojrzenie
  1. begin czasownik + look czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You should have enough to begin looking into the issues.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo