"arrive looking" — Słownik kolokacji angielskich

arrive looking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przybywać patrząc
  1. arrive czasownik + look czasownik
    Zwykła kolokacja

    The black students, many of whom arrived looking proud in their new school uniforms, found a virtually empty building.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo