"return looking" — Słownik kolokacji angielskich

return looking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwróć patrzenie
  1. return czasownik + look czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The next night the soldiers returned looking for the son.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo