ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(2) chance, opportunity, mile
Kolokacji: 3
1. decision to go = decyzja pójść decision to go
2. reason to go = powód pójść reason to go
3. money to go = pieniądze pójść money to go
4. go off duty = kończyć pracę go off duty
5. ability to go = umiejętność pójścia ability to go
6. plan to go = plan pójścia plan to go
  • At present, the company has no plans to go public.
  • City officials said they expected the plan to go before the board in six to nine months.
  • But he is only 26, with plans to go to graduate school.
  • He had a plan to go on west from the Mars-2 site.
  • Despite the problems, she has no plans to go private.
  • There are plans to go on tour in the summer of 2009.
  • Now it was time for the rest of the plan to go into action.
  • Maybe there are plans to go further than what is on the table now.
  • "We made a plan to go visit her every day, even for two years," he said.
  • "There is not any plan to go to that in the near future," he said.
8. mind to go = umysł pójść mind to go
(4) desire, ambition
Kolokacji: 2
(6) need, urge
Kolokacji: 2
(8) throat, spine, nose
Kolokacji: 3
(9) hundreds, century
Kolokacji: 2
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.