"seem to have gone" — Słownik kolokacji angielskich

seem to have gone kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydawaj się pójść
  1. seem czasownik + go czasownik
    Luźna kolokacja

    During the winter, the sun seemed to have gone away for good.

    Podobne kolokacje: