ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"ability to go" — Słownik kolokacji angielskich

ability to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umiejętność pójścia
  1. go czasownik + ability rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "All I needed was knowledge of the future and the ability to go there."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo