KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(2) chance, opportunity, mile
Kolokacji: 3
1. decision to go = decyzja pójść decision to go
2. reason to go = powód pójść reason to go
3. money to go = pieniądze pójść money to go
4. go off duty = kończyć pracę go off duty
5. ability to go = umiejętność pójścia ability to go
6. plan to go = plan pójścia plan to go
  • If you hadn't been here, I should have gone off my head!
  • I'm not the sort to go off my head.
  • That's what makes me think he's going off his head.
  • His first idea was that the old lady had gone off her head.
  • It was a hard search, so I seem to have gone off my head.
  • "I think that you have finally gone off your head," he said angrily.
  • Red looked at Jake as if he had gone off his head.
  • I was shocked to learn that poor Smith had gone off his head.
  • If you think about it long enough you'll go off your head!
  • He went off his head and tried to kill me.
8. mind to go = umysł pójść mind to go
(4) desire, ambition
Kolokacji: 2
(6) need, urge
Kolokacji: 2
(8) throat, spine, nose
Kolokacji: 3
(9) hundreds, century
Kolokacji: 2
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.