BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"mind to go" — Słownik kolokacji angielskich

mind to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umysł pójść
  1. go czasownik + mind rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I have a great mind not to go to him really.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo