KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(2) chance, opportunity, mile
Kolokacji: 3
1. decision to go = decyzja pójść decision to go
2. reason to go = powód pójść reason to go
3. money to go = pieniądze pójść money to go
4. go off duty = kończyć pracę go off duty
5. ability to go = umiejętność pójścia ability to go
  • "All I needed was knowledge of the future and the ability to go there."
  • The ability to go to war without paying those costs cannot be considered a moral good.
  • "The drug recognition program is giving the police the ability to go one step further."
  • She wanted to know he had the ability to go on, at any cost, to lead.
  • We have the ability to go in and get him out.
  • "Whether they have the ability to go home and do things right, that's another question," he said.
  • Others, such as myself, do want the ability to go back in time.
  • Still, his ability to go to the offensive glass played a big role.
  • "We probably had a better idea of their ability to go into combat than they did."
  • It hadn't been his ability to go home that had hurt, these last few weeks.
6. plan to go = plan pójścia plan to go
8. mind to go = umysł pójść mind to go
(4) desire, ambition
Kolokacji: 2
(6) need, urge
Kolokacji: 2
(8) throat, spine, nose
Kolokacji: 3
(9) hundreds, century
Kolokacji: 2
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.