Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"be-" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "be-" po polsku

Powiązane zwroty — "be-"

czasownik
jest (forma czasownika "be") = is
(forma czasownika "be") = are
będąc (forma imiesłowu czasu teraźniejszego czasownika "be", używane, by pokazać powód czegoś) = being
beczeć = bleat +4 znaczenia
przyimek
rzeczownik

"be-" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "be-" po angielsku

be-

prefiks
 1. do tworzenia czasowników (traktować kogoś lub coś w określony sposób)
 2. do tworzenia przymiotników (mający na sobie lub przykryty czymś)
czasownik
Formy nieregularne: was past tense (singular), , were past tense (plural), been past participle
 1. być, bywać
  I am Tom. (Jestem Tom.)
  This is a dog. (To jest pies.)
  Where are you? (Gdzie jesteś?)
  I am a student. (Jestem studentem.)
  He is young. (On jest młody.)
  She is smart. (Ona jest mądra.)
  It is a car. (To jest samochód.)
  She can be sad. (Bywa smutna.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. jest (forma czasownika "be")
  He is a doctor. (On jest lekarzem.)
  zobacz także: be

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. jestem
  I am John. (Jestem John.)
  zobacz także: be

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. istnienie, byt, jestestwo [policzalny]
  What's the point of being? (Jaki jest cel istnienia?)
  I sometimes question my being. (Czasami kwestionuję swoje jestestwo.)
 2. istota, stworzenie, jestestwo [niepoliczalny]
  A human is a thinking being. (Człowiek jest istotą myślącą.)
  Every human being has a conscience. (Każda istota ludzka posiada sumienie.)
  Every human being has a right to live. (Każda ludzka istota ma prawo do życia.)
  People are mortal beings. (Ludzie są śmiertelnymi istotami.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. bycie, będąc (forma imiesłowu czasu teraźniejszego czasownika "be", używane, by pokazać powód czegoś)
  Being a quiet sort of person, I didn't want to get involved. (Będąc spokojnym człowiekiem nie chciałem się angażować.)
  Being at work, she couldn't pick up her child from school. (Będąc w pracy, ona nie mogła odebrać swojego dziecka ze szkoły.)
  Being a short woman, she always wears high heels. (Będąc niską kobietą, ona zawsze nosi szpilki.)
  Being here has taught me a lot of things. (Bycie tutaj nauczyło mnie wielu rzeczy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

are

czasownik
 1. (forma czasownika "be")
 1. mieć ... parę lat, mieć około ... lat
  Her son is twenty something. (Jej syn ma dwadzieścia parę lat.)
  Is she thirty something? (Czy ona ma trzydzieści parę lat?)

berylium , Be (skrót)

rzeczownik
 1. beryl
suffiks
 1. przyszły
  She's my wife-to-be. (Ona jest moją przyszłą żoną.)
  Przyrostek "-to-be" służy do tworzenia rzeczowników, służących do określania osób, które kimś się wkrótce staną (np. ojcem, matką, żoną).
suffiks
 1. przyszły (np. pan młody, matka)
  She's a mother-to-be. (Ona jest przyszłą matką.)

barium enema , BE (skrót)

rzeczownik
 1. wlew kontrastowy, wlew doodbytniczy z kontrastem barytowym

Powiązane zwroty — "be-"

inne
czasownik
idiom
przymiotnik
would-be = domniemany, rzekomy +3 znaczenia
phrasal verb
inne