"być winnym czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być winnym czegoś" po polsku

czasownik
 1. owe **
  • być winnym, być dłużnym (pieniądze) [przechodni]
   You owe me 250 dollars, don't forget about it. (Jesteś mi dłużny 250 dolarów, nie zapomnij o tym.)
   How much do I owe you? (Ile jestem ci dłużny?)
   You saved my life, you don't owe me anything. (Uratowałeś mi życie, nic nie jesteś mi winny.)

być winnym czegoś

czasownik
 1. be guilty * , be to blame
 2. be guilty of doing something  
That 'Guilty' Look On Your Dog's Face Isn't Guilt At All obrazek do "guilty" po polsku
przymiotnik
 1. guilty ***
  • winny, pełen skruchy, skruszony
   "Are you feeling guilty?" "No." ("Czy czujesz się winny?" "Nie.")
   She wasn't able to hide the guilty look on her face. (Ona nie była w stanie ukryć swojego skruszonego wyrazu twarzy.)
  • winny, winien (np. popełnienia zbrodni)
   He's guilty of killing a man. (On jest winny zabójstwa mężczyzny.)
   My wife is not guilty. (Moja żona nie jest winna.)
   przeciwieństwo: not guilty
 2. offending
 3. derelict
  • niedbały, nieuważny, winny (zaniedbania)
   Most road accidents are caused by derelict drivers. (Większość wypadków drogowych jest spowodowana przez nieuważnych kierowców.)
   The prime minister was deemed derelict in his duty since he didn't take the opportunity to prevent the worst-case scenario. (Premier został uznany winnym zaniedbania swoich powinności, ponieważ nie skorzystał z okazji, aby zapobiec najgorszemu scenariuszowi.)
 4. indebted
 5. blameworthy
 6. winy
 7. vinous
  • winny (mający smak lub zapach wina)
 8. blamable , także: blameable
 9. blameful   oficjalnie
 10. hangdog
idiom
 1. at fault
 2. on the hook AmE potocznie
czasownik
 1. culpable
 2. guilty of something

Powiązane zwroty — "być winnym czegoś"

rzeczownik
wino = wine +1 znaczenie
wina = fault +6 znaczeń
winowajca = offender +3 znaczenia
winiarnia = winery +2 znaczenia
przewinienie = scratch +1 znaczenie
przymiotnik
niewinny = innocent +10 znaczeń
inne
idiom
czasownik
obwiniać = blame +2 znaczenia

powered by  eTutor logo