ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prison" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prison rzeczownik

rzeczownik + prison
Kolokacji: 38
state prison • security prison • Fleet Prison • Maze prison • U.S. prison • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. Maze prison = Labirynt więzienie Maze prison
2. island prison = więzienie wyspiarskie island prison
3. Attica prison = Attyka więzienie Attica prison
4. UK prison = Brytyjskie więzienie UK prison
5. county prison = więzienie hrabstwa county prison
6. stone prison = kamienne więzienie stone prison
7. Tombs prison = Grobowce więzienie Tombs prison
8. Belfast prison = Belfast więzienie Belfast prison
(5) Libby, debtor, youth, Joliet
Kolokacji: 4
(6) Bastille, fortress
Kolokacji: 2
prison + rzeczownik
Kolokacji: 142
prison sentence • prison term • prison camp • prison cell • prison guard • prison system • prison official • prison population • ...
prison + czasownik
Kolokacji: 11
Prison hampers • prison holds • prison opens • prison awaiting • prison houses • ...
czasownik + prison
Kolokacji: 46
leave prison • sentence in prison • escape prison • release from prison • sentence to prison • free from prison • escape from prison • ...
przymiotnik + prison
Kolokacji: 79
federal prison • military prison • new prison • maximum-security prison • maximum security prison • American prison • secret prison • ...
przyimek + prison
Kolokacji: 18
in prison • from prison • to prison • into prison • for prisons • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.