"prison wall" — Słownik kolokacji angielskich

prison wall kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ściana więzienna
  1. prison rzeczownik + wall rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The team found buildings too close to the prison wall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo