"build several prisons" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: prison is built
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbuduj kilka więzień
  1. build czasownik + prison rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In the 16th century another prison, for women, was built on the ground floor at the back of the building.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo