ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"leave prison" — Słownik kolokacji angielskich

leave prison kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjdź z więzienia
  1. leave czasownik + prison rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    With the help of friends, he was able to leave prison and go into exile in Europe.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo