"prison is built" — Słownik kolokacji angielskich

prison is built kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzienie jest zbudowane
  1. build czasownik + prison rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In the 16th century another prison, for women, was built on the ground floor at the back of the building.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo