"set in a prison" — Słownik kolokacji angielskich

set in a prison kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbiór w więzieniu
  1. set czasownik + prison rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The film is set in a British prison.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo