"modern prison" — Słownik kolokacji angielskich

modern prison kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowoczesne więzienie
  1. modern przymiotnik + prison rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Prison accommodation, especially modern prisons in the developed world, are often divided into wings.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo