"prison hospital" — Słownik kolokacji angielskich

prison hospital kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szpital więzienny
  1. prison rzeczownik + hospital rzeczownik
    Silna kolokacja

    If it gets very bad then they send you to the prison hospital, where many people die.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo