"prison construction" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): budowa więzienna
  1. prison rzeczownik + construction rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The state would also gain money for prison construction.

powered by  eTutor logo