"railway construction" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): budownictwo kolejowe
  1. railway rzeczownik + construction rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the 19th century the railway construction had a great influence to the growth of the town.

powered by  eTutor logo