KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"railroad construction" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): budowa kolejowa
  1. railroad rzeczownik + construction rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He is the author of the first books about railroad construction ever written in Russian.

powered by  eTutor logo