"prison ministry" — Słownik kolokacji angielskich

prison ministry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ministerstwo więzienne
  1. prison rzeczownik + ministry rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The church donated all materials for the prison ministry and recovery program.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo