"free from one's prison" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: free from prison
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wolny z czyjś więzienie
  1. free czasownik + prison rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Of those, more than 900 have already been freed from prison.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo