"prison building" — Słownik kolokacji angielskich

prison building kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): budynek więzienny
  1. prison rzeczownik + building rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He could make out the trees behind the prison building.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo