"operate prisons" — Słownik kolokacji angielskich

operate prisons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prowadź więzienia
  1. operate czasownik + prison rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But that study did not even mention as an option the hiring of private firms to operate prisons.

powered by  eTutor logo