"build prisons" — Słownik kolokacji angielskich

build prisons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbuduj więzienia
  1. build czasownik + prison rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the 1980s the government of Texas began building more prisons.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo