"old prison" — Słownik kolokacji angielskich

old prison kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stare więzienie
  1. old przymiotnik + prison rzeczownik
    Luźna kolokacja

    What the cell had in common with old prisons was the most basic thing of all: The door would not open to my command.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo