"prison" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prison rzeczownik

rzeczownik + prison
Kolokacji: 38
state prison • security prison • Fleet Prison • Maze prison • U.S. prison • ...
prison + rzeczownik
Kolokacji: 142
prison sentence • prison term • prison camp • prison cell • prison guard • prison system • prison official • prison population • ...
prison + czasownik
Kolokacji: 11
Prison hampers • prison holds • prison opens • prison awaiting • prison houses • ...
czasownik + prison
Kolokacji: 46
leave prison • sentence in prison • escape prison • release from prison • sentence to prison • free from prison • escape from prison • ...
przymiotnik + prison
Kolokacji: 79
federal prison • military prison • new prison • maximum-security prison • maximum security prison • American prison • secret prison • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
(2) military, civilian
Kolokacji: 2
(3) new, old, modern, closed
Kolokacji: 4
1. secret prison = tajemne więzienie secret prison
2. private prison = prywatne więzienie private prison
3. underground prison = podziemne więzienie underground prison
4. clandestine prison = tajne więzienie clandestine prison
(10) notorious, infamous
Kolokacji: 2
(11) Soviet, Turkish, Russian
Kolokacji: 3
(12) British, Scottish
Kolokacji: 2
(13) overcrowded, crowded
Kolokacji: 2
(14) juvenile, dark, grim
Kolokacji: 3
(15) Chinese, Cuban
Kolokacji: 2
(16) French, German, Italian
Kolokacji: 3
(17) makeshift, temporary
Kolokacji: 2
(18) open, harsh
Kolokacji: 2
(19) different, special, separate
Kolokacji: 3
(20) Mexican, Peruvian, Venezuelan
Kolokacji: 3
(21) Nazi, Communist
Kolokacji: 2
przyimek + prison
Kolokacji: 18
in prison • from prison • to prison • into prison • for prisons • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.